Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adefovir

Klassificering: 2

Preparat: Hepsera®

ATC kod: J05AF08

Substanser: adefovir, adefovirdipivoxil

Bedömning

Vid strikt indikation kan adefovir användas under graviditet. Det är viktigt att hepatit B behandlas under graviditeten enligt gällande rekommendationer.

Bakgrund

Adefovir används vid kronisk hepatit B. Reproduktionstoxikologiska effekter vid intravenös administrering av adefovir har rapporterats, men betydelsen av en adekvat behandling överväger riskerna för eventuellt fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter