Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adenosin

Klassificering: 2

Preparat: Adenosin Life Medical

ATC kod: C01EB10

Substanser: adenosin

Bedömning

Adenosin kan användas under graviditeten vid maternell supraventrikulär takykardi eftersom övergång till fostret i signifikant mängd är osannolik. En eventuell farmakologisk effekt är snabbt övergående och misstanke om teratogenicitet saknas. En något ökad risk för uterina sammandragningar har iakttagits.

Bakgrund

Maternell supraventrikulär takykardi nedsätter den maternella placentära cirkulationen och är ett potentiellt farligt tillstånd för fostret. Snabbt insättande av behandling rekommenderas därför. Adenosin rekommenderas regelmässigt som första val vid farmakologisk behandling [1]. Adenosin är en endogen substans som förekommer normalt i plasma och cellulärt hos både fostret och modern. Vid intravenös tillförsel elimineras adenosin snabbt genom upptag i celler vilket leder till en mycket kort halveringstid i plasma (< 10 s) [2]. Kortvarig övergående bradykardi hos fostret har rapporterats och i ett fall en ökad aktivitet av uterina sammandragningar. De negativa verkningarna på fostret baseras huvudsakligen på fallrapporter [2-3]. Det är dock oklart om eventuella negativa utfall är en direkt effekt av adenosin eller moderns grundtillstånd. En omfattande klinisk användning har skett sedan flera år utan att ett signifikant antal allvarliga biverkningar rapporterats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar angivit användning av adenosin i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – polydaktyli (handen).

Uppdaterat: 2017-12-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2016;133(14):e506-74. PubMed
  2. Wright JM, Page RL, Field ME. Antiarrhythmic drugs in pregnancy. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2015;13(12):1433-44. PubMed
  3. Ghosh N, Luk A, Derzko C, Dorian P, Chow CM. The acute treatment of maternal supraventricular tachycardias during pregnancy: a review of the literature. J Obstet Gynaecol Can. 2011;33(1):17-23. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter