Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adrenalin

Klassificering: 2

Preparat: Adrenalin, Adrenalin 2care4, Adrenalin APL, Adrenalin Bichsel, Adrenalin Bradex, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin Minijet, Adrenalin Mylan, Adrenalin Stragen, Adrenalina Galenica Senese, Adrenalina WZF 0.1 %, Adrenaline Injection, Anapen, Anapen Junior, Bupivacain 0,5 % mit Epinephrin 0,0005 % (1:200 000) JENAPHARM, Bupivakain-fentanyl-adrenalin AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin APL, Carbocain® adrenalin, Carbocain-Adrenalin, Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection, Emerade, EpiPen, EpiPen jr, EpiPen Jr., Jext, Marcain adrenalin, Marcain® adrenalin, Marcain-Adrenalin, Micronefrin, Primatene Mist, S2- Racepinephrine, Septocaine, Septocaine forte, Triklorättiksyra-adrenalin APL, Ubistesin, Ubistesin forte, Xylocain Dental Adrenalin, Xylocain® adrenalin, Xylocain-Adrenalin, Xylocaine 1% with Adrenaline 1:200,000.

ATC kod: A01AD, A01AD01, C01CA24, N01AH51, N01BB51, N01BB52, N01BB53, N01BB58, R03AA01

Substanser: adrenalin, adrenalinhydroklorid, adrenalintartrat

Bedömning

Adrenalin skall användas även under graviditet vid akuta tillstånd som hotande eller manifest anafylaktisk chock. Det finns ingen anledning till oro om användning skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Adrenalin används främst vid hotande anafylaktiska reaktioner. Små epidemiologiska serier tycks inte indikera någon risk vid användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 371 barn vars mödrar angivit användning av adrenalin i tidig graviditet. Nio av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 7-8 förväntade), vilket i stort sett är en normal siffra. Det var inte heller någon speciell typ av missbildningar som var överrepresenterad. I 284 av de 371 exponeringarna hade preparatet EpiPen använts, åtta av barnen hade någon missbildningsdiagnos (6 förväntade).

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.