Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adrenalin – ögondroppar

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: adrenalin, adrenalinhydroklorid, adrenalintartrat

Bedömning

Adrenalin ögondroppar kan förmodligen användas under graviditeten utan risk. Då en låg absorption sker kan dock viss försiktighet vara motiverad på grund av effekterna på modern.

Bakgrund

Adrenalin används främst vid hotande anafylaktiska reaktioner. Små epidemiologiska serier tycks inte indikera någon risk vid användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 242 barn vars mödrar angivit användning av adrenalin i tidig graviditet – fyra barn hade någon missbildningsdiagnos (mot fem förväntade): ett barn hade syndaktyli, ett pes equinovarus, ett hade hydronefros, och ett barn hade hypospadi. I 155 av de 242 exponeringarna hade preparatet EpiPen använts, tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos (3-4 förväntade).

När adrenalin används i ögondroppar sker en viss absorption. I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta fall med uppgiven exponering för adrenalin i form av ögondroppar. Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2018-08-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter