Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aflibercept

Klassificering: 2

Preparat: Eylea

ATC kod: S01LA05

Substanser: aflibercept

Bedömning

Aflibercept bör inte användas av gravida kvinnor. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Aflibercept används vid våt neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och ges som intravitreal injektion i ögat. Substansen blockerar aktiviteten hos vaskulär endotel tillväxtfaktor A (VEGF-A) och placentatillväxtfaktor (PIGF).

Det systemiska upptaget är lågt. Aflibercept bör trots det undvikas till gravida utom på strikt indikation och på ordination av specialist, eftersom endast begränsad erfarenhet av behandling under graviditet finns. I djurförsök har aflibercept haft negativa effekter på fosterutvecklingen vid mycket höga doser.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter