Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agomelatin

Klassificering: 2

Preparat: Agomelatin Glenmark, Agomelatine Anpharm, Agomelatine Mylan, Agomelatine STADA, Agomelatine Teva, Valdoxan

ATC kod: N06AX22

Substanser: agomelatin, agomelatincitronsyra, agomelatinurea

Bedömning

Agomelatin är en ny typ av antidepressivt läkemedel. Användning under graviditet bör undvikas, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Om läkemedlet ändå har använts i tidig graviditet dock är knappast den eventuella riskökningen så hög i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Agomelatin är en substans som stimulerar melatoninreceptorer (MT1 och MT2 ) och blockerar 5-HT2C-receptorer. Agomelatin har till skillnad från andra antidepressiva inte någon effekt på monoaminupptag.

Inga kliniska studier av behandling av gravida eller fosterskadande effekt har hittills återfunnits i litteraturen. I djurförsök finns inga hållpunkter för teratogena eller andra fosterskadande effekter, enligt tillverkarens data.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 37 fall med denna exponering. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 0-1 förväntat. Missbildningsfrekvensen var något hög, men de tre barnen hade helt olika sorters skador (ett ban hade förmaksseptumdefekt, ett hade pes ekvinovarus, ett ett barn hade en medfödd hydronefros). Vidare var sju barn (mot 2-3 förväntade) för tidigt födda. I nuläget är det omöjligt att säga om det något avvikande förlossningsutfallet beror på exponeringen, på den grundläggande sjukdomen, eller på slumpen.

Uppdaterat: 2019-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Författare: Karin Källén, Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.