Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agomelatin

Klassificering: 2

Preparat: Agomelatin Glenmark, Agomelatine Anpharm, Agomelatine Mylan, Agomelatine STADA, Agomelatine Teva, Valdoxan

ATC kod: N06AX22

Substanser: agomelatin, agomelatincitronsyra, agomelatinurea

Bedömning

Agomelatin är en helt ny typ av antidepressivt läkemedel. Användning under graviditet bör undvikas, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad.

Bakgrund

Agomelatin är en ny substans och farmakologisk princip som stimulerar melatoninreceptorer (MT1 och MT2 ) och blockerar 5-HT2C-receptorer. Substansen har till skillnad från andra antidepressiva inte någon effekt på monoaminupptag.

Inga kliniska studier av behandling av gravida eller fosterskadande effekt har hittills återfunnits i litteraturen. I djurförsök finns inga hållpunkter för teratogena eller andra fosterskadande effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra fall med denna exponering. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos: ett barn hade en förmaksseptumdefekt och ett barn en pes ekvinovarus. De båda barnen med missbildningar var också för tidigt födda.

Uppdaterat: 2015-07-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.