Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aklidinium

Klassificering: 2

Preparat: Bretaris Genuair, Duaklir Genuair, Eklira Genuair

ATC kod: R03AL05, R03BB05

Substanser: aklidinium, aklidiniumbromid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Det saknas dock erfarenhet av behandling med aklidinium under graviditet men inget tyder på att läkemedlet skulle ha negativ fosterpåverkan. Behandlingen kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Aklidinium är en bronkdilaterare som främst används som underhållsbehandling vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Den systemiska absorptionen av läkemedlet, som ges som inhalation, är mycket låg. Halveringstiden i plasma är också mycket kort och det är inte troligt att behandlingen kan påverka fostret.

Uppdaterat: 2016-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.