Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akrivastin

Klassificering: 2

Preparat: Benadryl, Semprex ACE

ATC kod: R06AX18

Substanser: akrivastin

Bedömning

Kunskapen om akrivastin under graviditet är begränsad men inget talar för fosterskadande effekt. En eventuell individuell riskökning är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med någon ökad risk för missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 52 barn, vars mödrar angivit användning av akrivastin i tidig graviditet: ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en ospecificerad missbildning i ögats främre segment.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter