Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Albendazol

Klassificering: 2

Preparat: ALBENZA, Eskazole, Zentel

ATC kod: P02CA03

Substanser: albendazol

Bedömning

Användning av albendazol under första trimestern bör undvikas då släktsubstansen mebendazol i hög dos har kopplats till ökad risk för missbildningar. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Endast ett fåtal publikationer avseende användning av albendazol under graviditet har återfunnits i litteraturen [1]. Albendazol är släkt med mebendazol och används i relativt hög dos som maskmedel. I hög dos har mebendazol satts i samband med en ökad risk för fostermissbildning och man kan inte utesluta en liknande effekt med albendazol. Användning under första trimestern bör därför, om möjligt, undvikas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Choi JS, Han JY, Ahn HK, Ryu HM, Koren G. Foetal outcomes after exposure to albendazole in early pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2017;37(8):1108-1111. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter