Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Albumin

Klassificering: 1

Preparat: Albumin Baxalta, Albumin Behring, Albumin Octapharma, Albuminativ®, Albunorm®, Alburex, Flexbumin

ATC kod: B05AA01

Substanser: albumin, albumin, humant, kolloidala partiklar, albumin, humant, makroaggregerat

Bedömning

Albumin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Albumin, som är kroppseget och som inte kan passera placenta, kan inte heller orsaka fosterskador. Föga data finns över påverkan på fostret av albuminanvändning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret har sex kvinnor uppgivit att de fått albumin i tidig graviditet, inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.