Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alendronat

Klassificering: 2

Preparat: ADROVANCE, Alenat, Alenat Veckotablett, Alendronat Accord Veckotablett, Alendronat Actavis Veckotablett, Alendronat Arrow, Alendronat Arrow Veckotablett, Alendronat Aurobindo Veckotablett, Alendronat Bluefish Veckotablett, Alendronat MDS Veckotablett, Alendronat Mylan, Alendronat Mylan Veckotablett, Alendronat Orifarm Veckotablett, Alendronat Ranbaxy Veckotablett, Alendronat ratiopharm Veckotablett, Alendronat Sandoz Veckotablett, Alendronat STADA, Alendronat STADA Veckotablett, Alendronat Teva, Alendronat Teva Veckotablett, Alendronat Unimedic, Alendronic Acid, Binosto, Fosamax, Fosamax Veckotablett, Fosamax®, Fosamax® Veckotablett, Fosastad, Fosavance®, Tridepos

ATC kod: M05BA04, M05BB03, M05BB05

Substanser: alendronsyra, natriumalendronat, vattenfri, natriumalendronatmonohydrat, natriumalendronattrihydrat

Bedömning

Användning av alendronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Alendronat används vid postmenopausal eller kortikosteroidinducerad osteoporos. Erfarenheten av exponering under graviditet är ringa. Alendronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med exponering för alendronat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Alendronat ingår även tillsammans med kolecalciferol i kombinationspreparat Fosavance. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment. Reprod Toxicol 2006;22:578-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.