Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfa-1-proteinashämmare

Klassificering: 2

Preparat: Prolastina®

ATC kod: B02AB02

Substanser: alfa-1-proteinashämmare

Bedömning

Prolastina används för substitutionsterapi vid alfa-1-proteinashämmarbrist. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas och behandling bör förbehållas specialist med erfarenhet av denna patientgrupp. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Prolastina framställs ur human plasma och används vid långtidssubstitutionsterapi hos individer med vissa former av alfa1-proteinashämmarbrist med lungfunktionsnedsättning.

Inga erfarenheter av användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har substansen inte visat några teratogena eller andra fosterskadande effekter. Användning av preparatet under graviditet bör förbehållas specialist med erfarenhet av denna patientgrupp.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 barn vars mödrar har använt alfa-1-proteinashämmare under tidig graviditet, inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2018-06-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter