Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfakalcidol

Klassificering: 2

Preparat: Alfacalcidol Alternova, Alfacalcidol Aristo, Alfacalcidol Orifarm, Etalpha, Etalpha®

ATC kod: A11CC03

Substanser: alfakalcidol

Bedömning

Erfarenheterna av användning av alfakalcidol under graviditet är begränsade och behandling ska endast ske på strikt indikation. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

I djurexperiment kan höga doser D- vitamin vara teratogent. De mängder, som ingår i multivitaminpreparat är med all säkerhet ofarliga för fostret. Alfakalcidol används vid speciella tillstånd med hypokalcemi för att normalisera kalciumvärdena och användning under graviditet är ovanligt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 148 barn, vars mödrar uppgivit användning av alfakalcidol i tidig graviditet. Av dessa hade tre någon missbildning (2,0% mot 2,1% förväntat). Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Ett barn hade syndaktyli, och det andra hade en medfödd missbildning av de stora artärerna.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.