Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfuzosin

Klassificering: 2

Preparat: Alfuzosin Actavis, Alfuzosin Hexal, Alfuzosin Orion, Alfuzosin Ranbaxy, Alfuzosin Rivopharm, Alfuzosin Sandoz, Alfuzosin STADA, Alfuzosin Teva, Alfuzosin Winthrop, Alfuzosine HCl Aurobindo, Bundisarin, Danafusin, Lafunomyl, Xatral, Xatral OD

ATC kod: G04CA01

Substanser: alfuzosin, alfuzosinhydroklorid

Bedömning

Behandling med alfuzosin under graviditet bör inte vara aktuellt på grund av medlets indikation. Om alfuzosin ändå intagits i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Alfuzosin har som indikation benign prostatahypertrofi och ingen indikation hos kvinna finns. Frågan om fosterskadande effekt är därför inte aktuell. Ingen erfarenhet finns av exponering till gravida och relevanta djurstudier saknas.

Uppdaterat: 2019-04-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.