Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alginsyra

Klassificering: 1

Preparat: Galieve, Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gaviscon®

ATC kod: A02BX, A02BX13

Substanser: alginsyra, kalciumalginat, natriumalginat

Bedömning

Alginsyra kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Någon epidemiologisk studie av alginsyra under graviditet finns inte, men det finns inget som talar för att det skulle finnas någon som helst risk under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 774 barn vars mödrar tidigt under graviditeten använt alginsyra. Bland barnen hade 57 en missbildningsdiagnos (2,1%), mot 57-58 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var alltså helt normal. Ingen speciell typ föreföll överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.