Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alglukosidas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Myozyme

ATC kod: A16AB07

Substanser: alglukosidas alfa

Bedömning

Användning av alglukosidas alfa bör ske med viss återhållsamhet under graviditet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan.

Bakgrund

Preparatet är ett enzymersättningspreparat vid Pompes sjukdom. Användning under graviditet är osannolik. Ingen erfarenhet finns men det förefaller inte sannolikt att någon skadlig effekt på fostret skulle kunna uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter