Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alimemazin

Klassificering: 2

Preparat: Alimemazin APL, Alimemazin Evolan, Alimemazin Orifarm, Theralen, Theralen®, THERALENE 4 POUR CENT, Vallergan

ATC kod: R06AD01

Substanser: alimemazin, alimemazinhemitartrat

Bedömning

Erfarenheterna av alimemazin i tidig graviditet är begränsade men inga hållpunkter för en fosterskadande effekt finns. Alimemazin bör inte användas under sista trimestern då risk för neurologisk påverkan på barnet inte kan uteslutas.

Bakgrund

Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Erfarenheten av exponering under graviditet är begränsad. Antihistaminanvändning i tidig graviditet tycks dock generellt inte öka risken för missbildningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 289 barn vars mödrar uppgivit användning av alimemazin i tidig graviditet. Fem barn hade missbildningsdiagnoser mot sex förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Ett barn hade utstående öron, två barn hade ospecificerade hjärtfel, ett barn hade en ventrikelseptumdefekt, och ett barn hade Downs syndrom.

Under den sista trimestern bör alimemazin ges endast på strikt indikation. Givna i hög dos under den sista trimestern har andra neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvarig men övergående neurologisk påverkan av extrapyramidal natur hos barnet. Det kan inte uteslutas att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga.

Uppdaterat: 2015-11-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.