Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alipogentiparvovek

Klassificering: 2

Preparat: Glybera

ATC kod: C10AX10

Substanser: alipogen-tiparvovek

Bedömning

Behandling med alipogentiparvovek ska inte ske under graviditet, då erfarenhet saknas av sådan användning. Om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Alipogentiparvovek är en genterapiprodukt som innehåller en human lipoproteinlipas (LPL)-gen, i en virusvektor. Indikationen är familjär lipoproteinlipasbrist och läkemedlet ges som engångsbehandling i form av injektioner intramuskulärt. Inga uppgifter finns om behandling under graviditet. I djurförsök har inte läkemedlet haft negativ påverkan på fosterutvecklingen. För att säkerställa att vektor-DNA inte överförs till fostret vid befruktningen, rekommenderas dock både män och kvinnor att inte skaffa barn tidigare än 12 månader efter behandlingen.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Glybera. Public Assessment Report 2012-07-19. http://goo.gl/N58065

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter