Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allergitest

Klassificering: 1

Preparat: Mekostest, Nixema

ATC kod: V04CL

Substanser: 1,3-difenylguanidin, 2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol, 2,2'-ditiobisbensotiazol, 4-tert-butylfenol-formaldehydharts, 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, amylkanelaldehyd, bensokain, bensylparahydroxibensoat, bisfenol A epoxiharts, butylparahydroxibensoat, cinkokain, cinkokainhydroklorid, dipentametylentiuramdisulfid, disulfiram, etylendiamindihydroklorid, etylparahydroxibensoat, eugenol, geraniol, hydroxicitronellal, isoeugenol, isotiazolinon, kaliumdikromat, kanel, kanelaldehyd, kanelalkohol, kliokinol, klorkinaldol, kloroallylhexaminiumklorid, kobolt, kobolt(II,III)oxid, koboltdikloridhexahydrat, koboltglukonat, vattenfri, koboltglukonatdihydrat, kolofonium, krom, krom(Cr-51)edetat, kromtriklorid hexahydrat, merkaptobensotiazol, metylparahydroxibensoat, natriumkromat(Cr-51), N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid, N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, neomycin, neomycinsulfat, N-hydroximetylsuccinimid, nickelsulfathexahydrat, N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin, N-N'-difenyl-p-fenylendiamin, perubalsam, p-fenylendiamin, propylparahydroxibensoat, slånlavsextrakt, tetrakain, tetrakainhydroklorid, tetrametyltiurammonosulfid, tiomersal, tiram, ullfettalkoholer, zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat

Bedömning

Plåster för diagnos av allergisk kontaktdermatit kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det är inte sannolikt att plåster för diagnos av allerigsk kontaktdermatit ger någon systemisk påverkan eller övergång till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt detta läkemedel under graviditeten.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter