Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allopurinol

Klassificering: 2

Preparat: Allopurinol Nordic Drugs, Allopurinol Orion, Allopurinol Sandoz, Allopurinol Takeda, Allopurinol Teva, Zyloric®

ATC kod: M04AA01

Substanser: allopurinol

Bedömning

Erfarenheterna av allopurinol under graviditet är begränsade och användning under graviditet skall för säkerhets skull undvikas. Om exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Allopurinol hämmar urinsyrasyntesen. Enstaka fallbeskrivningar av missbildningar hos barn födda efter det att modern behandlats med allopurinol finns, men inga säkra data över risker för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 19 barn vars mödrar angivit användning av allopurinol i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men två var för tidigt födda, och tre var lågviktiga.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.