Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alprostadil

Klassificering: 2

Preparat: Alprostadil Ebb, Bondil®, Caverject®, Caverject® Dual, Prostivas®, Vitaros

ATC kod: C01EA01, G04BE01

Substanser: alprostadil

Bedömning

Alprostadil använt vid erektionssvårigheter hos mannen kan knappast orsaka någon ökad risk för fosterskada, och om exponering för alprostadil skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Övriga användningsområden torde inte vara aktuella under graviditet.

Bakgrund

Alprostadil är identiskt med prostaglandin E1. Det används systemiskt för behandling av nyfödda för att hålla ductus arteriosus öppen. Användning under graviditet är då inte aktuell. Alprostadil används också lokalt hos mannen för att ge erektion, antingen intrauretralt eller intrakavernöst. Oavsett tillförselsätt skulle en liten del kunna gå över till kvinnan och tas upp i cirkulationen vid ett samlag, men det förefaller inte sannolikt att tillskottet till semen skulle kunna utgöra någon risk för fosterskada under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inget fall med exponering för alprostadil.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.