Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alteplas

Klassificering: 2

Preparat: Actilyse, Actilyse®

ATC kod: B01AD02

Substanser: alteplas

Bedömning

Alteplas bör inte användas under graviditet på annat än vital indikation. Fallrapporter har vittnat om risk för placentaavlossning. Om exponering redan skett och fostret är viabelt finns ingen anledning att tro att missbildning uppstått.

Bakgrund

Alteplas är en plasminogenaktivator. Användning under graviditet kan innebära risk för blödning bakom placenta, vilket kan resultera i placentaavlossning. Hur stor denna risk är går inte att med säkerhet fastställa eftersom epidemiologiska data saknas. Någon direkt teratogen effekt är inte sannolik eftersom alteplas eller plasmin inte torde gå över till fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Azzano O, French P, Robin J, Quinson P, de La Bourdonnaye T, Champsaur G et al. [Thrombolytic therapy with rt-PA for thrombosis of tricuspid valve prosthesis during pregnancy]. Arch Mal Coeur Vaiss. 1995;88:267-70. PubMed
  2. Baudo F, Caimi TM, Redaelli R, Nosari AM, Mauri M, Leonardi G et al. Emergency treatment with recombinant tissue plasminogen activator of pulmonary embolism in a pregnant woman with antithrombin III deficiency. Am J Obstet Gynecol. 1990;163:1274-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter