Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amantadin

Klassificering: 2

Preparat: Amantadin AL, Amantadin Ratiopharm, Amantadin Stada, Amantadinhydroklorid APL, Atarin, Symmetrel, Symmetrel NOVARTIS (Hellas), Symmetrel Novartis Pharma B.V, Symmetrel® Novartis Pharma

ATC kod: N04BB01

Substanser: amantadin, amantadinhydroklorid, amantadinsulfat

Bedömning

Om indikationen för behandling med amantadin är stark, t.ex. vid Parkinsons sjukdom, bör användning kunna ske utan hänsyn till graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Amantadin används som antiparkinsonmedicin och tidigare även som profylax och behandling av influensa A. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns bara två barn vars mödrar angivit användning av amantadin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Pandit PB, Chitayat D, Jefferies AL et al. Tibial hemimelia and tetralogy of Fallot associated with first trimester exposure to amantadine. Reprod Toxicol. 1994;8:89-92. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.