Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambenon

Klassificering: 2

Preparat: Mytelase®

ATC kod: N07AA30

Substanser: ambenonium, ambenoniumklorid

Bedömning

Behandling mot myastenia gravis måste ges trots graviditet. Om indikation finns bör inte graviditet utgöra ett hinder för behandling med ambenon.

Bakgrund

Ambenon har som indikation myasthenia gravis. Erfarenheten av användning under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med denna exponering, barnen hade ingen missbildningsdiagnos. Erfarenheter med andra kolinesterashämmare talar inte för någon teratogen risk.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter