Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambrisentan

Klassificering: 3

Preparat: Volibris

ATC kod: C02KX02

Substanser: ambrisentan

Bedömning

Behandling med endotelinreceptorantagonisten ambrisentan bör undvikas under graviditet. Substansen har visat fosterskadande effekter i djurförsök och erfarenhet av användning till gravida saknas. Om behandling är nödvändig skall den ske på strikt indikation. Exponering i tidig graviditet bör leda till en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Ambrisentan är en endotelin A(ETA )-selektiv endotelinreceptorantagonist avsedd för behandling av pulmonell arteriell hypertension. Substansen har orsakat missbildningar i djurförsök. Det är dock oklart vilken betydelse de fynden har hos människa, men en effekt på fostrets utveckling av lungkärl och hjärta verkar trolig. Inga epidemiologiska studier över behandling av gravida har återfunnits i litteraturen. Ambisentan bör inte användas under graviditeten och säker antikonception bör rekommenderas vid behandling av gravida kvinnor.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. de Raaf MA, Beekhuijzen M, Guignabert C, Vonk Noordegraaf A, Bogaard HJ. Endothelin-1 receptor antagonists in fetal development and pulmonary arterial hypertension. Reprod Toxicol. 2015;56:45-51. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter