Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambroxol

Klassificering: 2

Preparat: Mucoangin Citron, Mucoangin Mint, Mucosolvan

ATC kod: R02AD, R05CB06

Substanser: ambroxol, ambroxolhydroklorid

Bedömning

Troligen saknar ambroxol fosterskadande effekt men viss försiktighet i tidig graviditet kan vara motiverad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock inte så stor, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Ambroxol, som är en aktiv metabolit av bromhexin, används i sugtabletter som smärtstillande vid halsont samt som slemlösande medel för övre och nedre luftvägarna. Systemiskt upptag sker [1] och enligt Fass passerar substansen placentabarriären. Erfarenheten av användning under tidig graviditet är sparsam, men det är osannolikt att någon fosterskadande effekt skall uppträda. Viss erfarenhet av ambroxol finns i sen graviditet då substansen studerats som ett alternativ/komplement till glukokortikoider för att förebygga RDS (andnödssyndrom) hos underburna. Ingen säkerställd skillnad i effekt och biverkningar har hittills kunnat påvisas mellan ambroxol och glukokortikoider [2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 43 fall med exponering för ambroxol. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – hypospadi.

Uppdaterat: 2017-07-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Malerba M, Ragnoli B. Ambroxol in the 21st century: pharmacological and clinical update. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2008;4:1119-29. PubMed
  2. Gonzalez Garay AG, Reveiz L, Velasco Hidalgo L, Solis Galicia C. Ambroxol for women at risk of preterm birth for preventing neonatal respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD009708. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter