Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amfotericin

Klassificering: 2

Preparat: Abelcet, AmBisome, AmBisome®, Amphocil, Ampho-Moronal, Fungilin, Fungizone, Fungizone®, Mysteclin Dermapharm

ATC kod: A01AB04, G01AA03, J02AA01

Substanser: amfotericin B

Bedömning

Systemisk behandling med amfotericin bör undvikas under graviditet. Om sådan behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet. Lokal användning av amfotericin medför sannolikt inte sådan absorption att frågan om fosterskador blir aktuell.

Bakgrund

Lokal användning av amfotericin absorberas troligen inte i sådan utsträckning att det innebär någon risk för fostret. Vid systemisk behandling genom infusion under graviditet kan däremot frågan om fosterskadande effekt uppstå. Eventuell påverkan på fostret är dock inte undersökt i tillräckligt stora material för att några slutsatser skall kunna dras.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tolv barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av amfotericin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. En tidig rapport i litteraturen redovisar tre fall, inte heller något av dem var missbildat.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Harris RE. Coccidioidomycosis complicating pregnancy. Report of three cases and review of the literature. Obstet Gynecol 1966;28:401-405.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.