Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amidotrizoinsyra

Klassificering: 2

Preparat: Gastrografin, Gastrografin®, Urografin

ATC kod: V08AA01

Substanser: amidotrizoatmeglumin, amidotrizoinsyra, natriumamidotrizoat

Bedömning

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande amidotrizoinsyra kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Amidotrizoinsyra ingår i röntgenkontrastmedel och innnehåller jod. Användningsområden är gastrointestinal röntgen, retrograd pyelografi samt kolangiografi. Systemabsorptionen är ringa. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. Tillfällig tillförsel av små mängder jod under graviditet kan inte bestående påverka fostrets tyroidea.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn vars mödrar uppgivit att de erhållit amidotrizoinsyra. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter