Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amifampridin

Klassificering: 2

Preparat: Firdapse

ATC kod: N07XX05

Substanser: amifampridin, amifampridinfosfat

Bedömning

Behandling med amifampridin bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan användning saknas. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Amifampridin används för symtomatisk behandling av Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) hos vuxna. Substansen verkar genom att blockera spänningsberoende kaliumkanaler, vilket i sin tur leder till förbättring av den neuromuskulära överföringen.

Då sjukdomen är sällsynt har läkemedlet godkänts enligt en särskild, förenklad procedur. Inga djurdata eller erfarenhet av behandling till gravida kvinnor finns. Tillverkaren avråder därmed från användning under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2014-01-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter