Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amifostin

Klassificering: 2

Preparat: Ethyol®

ATC kod: V03AF05

Substanser: amifostin

Bedömning

Rädsla för fosterskadande effekter av amifostin bör inte påverka användning vid adekvat indikation.

Bakgrund

Amifostin används som cytoprotektivt medel i samband med kemoterapi eller strålbehandling. Ur fosterskadesynvinkel utgör behandlingen med cytostatika det dominerande problemet. Om strålbehandling sker, som inte innebär exponering av fostret, kan frågan om amifostins egenskaper vara mera relevanta.

Även om ingen erfarenhet finns av användning under graviditet hos människa, saknas övertygande hållpunkter för att någon fosterskadande effekt skulle uppträda. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-09-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter