Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminoglutetimid

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: aminoglutetimid

Bedömning

Aminoglutetimid skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är det inte sannolikt att någon påverkan på fostret skall kunna ske. Risken för fosterskada är förmodligen så pass låg att det inte finns något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Aminoglutetimid är en enzymhämmare som minskar produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor och som används vid bröstcancer efter menopaus. Substansen kan även tänkas användas vid provrörsbefruktning. Inget är känt om en eventuell inverkan på fostret om exponering sker.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter