Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminohippursyra

Klassificering: 2

Preparat: Aminohipp, AMINOHIPPURATE SODIUM "PAH"

ATC kod: V04CH30

Substanser: aminohippursyra, natriumaminohippurat

Bedömning

Erfarenheter av användning av aminohippursyra för njurfunktionstest under graviditet är ringa. Förmodligen kan substansen användas för njurfunktionstest även under graviditet. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Aminohippursyra används vid testning av njurfunktion och är nära besläktat med den kroppsegna hippursyran. Det finns ingen orsak att tro att aminohippursyra skulle kunna vara fosterskadande. Gravida bör dock övervakas noga under undersökningen beträffande biverkningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter