Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminosyralösningar för parenteral nutrition

Klassificering: 1

Preparat: Glavamin, Primene 10%, Vamin® 14 g N/l, Vamin® 14 g N/l elektrolytfri, Vamin® 18 g N/l elektrolytfri, Vamin-Glucos, Vaminolac®

ATC kod: B05BA01

Substanser: alanin, arginin, argininhydroklorid, asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, DL-metionin, fenylalanin, glukos, glukosmonohydrat, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, glycyl-glutamin, glycyl-tyrosin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktoglukonat, kaliumhydroxid, kaliumklorid, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, metionin, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumhydroxid, prolin, serin, taurin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin

Bedömning

Aminosyralösningar kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Dessa lösningar innehåller aminosyror med eller utan elektrolyter, vilka inte rimligen kan verka fosterskadande. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit att de fått aminosyralösning i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.