Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiodaron

Klassificering: 2

Preparat: Amiodaron Hameln, Amiodaron Stragen, Cordarone, Cordarone®, Nexterone

ATC kod: C01BD01

Substanser: amiodaron, amiodaronhydroklorid

Bedömning

Amiodaron bör undvikas under graviditet, och endast användas när andra antiarytmika har visat otillräcklig effekt. Om exponering skett under första trimestern finns det dock inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Amiodaron används vid allvarliga arytmier och användning under graviditet torde vara ovanligt. Amiodaron kan påverka fostrets tyreoidafunktion samt eventuellt ge kardiell påverkan. Embryotoxisk effekt med bl.a. retardation av tillväxten har noterats hos råtta och vissa stammar av möss. Inga större epidemiologiska studier över amiodaron under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Gowda RM, Khan IA, Mehta NJ, Vasavada BC, Sacchi TJ. Cardiac arrhythmias in pregnancy: clinical and therapeutic considerations. Int J Cardiol 2003;88:129-33. PubMed
  2. Vanbesien J, Casteels A, Bougatef A, De Catte L, Foulon W, De Bock S et al. Transient fetal hypothyroidism due to direct fetal administration of amiodarone for drug resistant fetal tachycardia. Am J Perinatol. 2001;18:113-6. PubMed
  3. Magee LA, Downar E, Sermer M et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to amiodarone in Canada. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1307-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.