Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amorolfin

Klassificering: 1

Preparat: Amorolfin ABECE, Amorolfin Apofri, Amorolfin Evolan, Amorolfin Mylan, Amorolfine Teva, Finail, Loceryl, Loceryl Creme, Loceryl®

ATC kod: D01AE16

Substanser: amorolfin, amorolfinhydroklorid

Bedömning

Amorolfin nagellack kan användas under graviditeten utan ökad risk för fostret. Även amorolfin kräm kan användas under graviditeten under förutsättning att den endast smörjs på intakt hud och inte på stora ytor.

Bakgrund

Inget är känt om amorolfins eventuella påverkan på foster hos människa vid systemisk tillförsel. Användning som antimykotikum i nagellack eller kräm leder inte till några högre koncentrationer systemiskt och en fosterpåverkan är inte trolig. Detta förutsatt att krämen inte används på stora hudytor, inflammerad/skadad hud eller under ocklusion [1-2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 kvinnor som uppgett att de har använt amorolfin nagellack. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-06-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Gebrauchsinformation Loceryl® Crème [www]. Galderma [uppdaterad nov 2011, citerad 2017-06-19]. tillgänglig från: http://www.loceryl.de/de/downloads/load.php?file=GI_Creme.
  2. Roncari G, Ponelle C, Zumbrunnen R, Guenzi A, Dingemanse J, Jonkman JH. Percutaneous absorption of amorolfine following a single topical application of an amorolfine cream formulation. Clin Exp Dermatol 1992 Sep;17 Suppl 1:33-6 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.