Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amoxicillin

Klassificering: 1

Preparat: Amimox®, Amoclav, Amoxicillin 2care4, Amoxicillin Aurobindo, Amoxicillin Ebb, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Amoxicillin/Clavulanic acid BB, Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, Amoxil Vials for Injection 500 mg, Augmentin, Augmentin i.v., Betaklav, Bioclavid, Co-amoxiclav, DAP-amoxicillin, Imacillin®, Klaximol, Nexium® HP, Spektramox®

ATC kod: A02BD06, J01CA04, J01CR02, V01AA20

Substanser: amoxicillin, amoxicillinnatrium, amoxicillintrihydrat

Bedömning

Amoxicillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-3]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 8 267 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 168 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,0%) mot 171 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan notera att 29 barn (20-21 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (43) mot var däremot något lägre än förväntat (58 förväntade).  

Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal.

Specifikt om amoxicillin

Amoxicillin är ett bredspektrumpenicillin, ibland kombinerat med betalaktamashämmare eller med klaritromycin och esomeprazol vid behandling av duodenalsår orsakade av Helicobacter pylori. I det svenska Medicinska födelseregistret hade 2334 barn exponerats för amoxicillin (179 av dem i kombination med betalaktamashämmare). Det fanns 36 barn som hade någon missbildningsdiagnos (1,5%), vilket är något lägre antal än förväntat (2,1%). Ingen speciell missbildningstyp föreföll vara överrepresenterad.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen bredspektrumpenicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för amoxicillin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-04-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:140-7. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Penicillin antibiotics in pregnancy. 2017. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-04-27. UKTIS

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.