Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amprenavir

Klassificering: 2

Preparat: Agenerase®

ATC kod: J05AE05

Substanser: amprenavir

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Amprenavir kan ges om detta bedöms vara lämplig behandling men data saknas när det gäller användning till gravida.

Bakgrund

Indikationen för amprenavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Inga data över risken för fosterskada efter amprenavir har återfunnits i litteraturen och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars moder uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter