Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amrinon

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: amrinon

Bedömning

Erfarenheter av amrinon under graviditet saknas. Om exponering för amrinon skett i tidig graviditet finns det dock av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för amrinon är hjärtsvikt och användning under graviditet är sällsynt. Inga epidemiologiska data över användning av amrinon under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn, vars mor uppgivit användning av amrinon – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter