Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amylmetakresol

Klassificering: 1

Preparat: Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint ABECE, Halzin Honung & Citron, Halzin Jordgubb, Halzin Mint, Strepsils Apelsin, Strepsils Citron, Strepsils Ingefära, Strepsils® Honung & Citron, Strepsils® Jordgubb, Strepsils® Mint, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint

ATC kod: R02AA03, R02AA20

Substanser: amylmetakresol

Bedömning

Amylmetakresol i sugtablett kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Amylmetakresol är ett lokalt antiseptikum som ingår i olika sugtabletter för användning vid mun-eller halsbesvär. I regel uppfattas knappast preparaten som läkemedel utan mera som halstabletter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar rapporterat användning av amylmetakresol i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.