Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anastrozol

Klassificering: 2

Preparat: Anastelb, Anastrozol Actavis, Anastrozol Arrow, Anastrozol Campus, Anastrozol EQL Pharma, Anastrozol medac, Anastrozol Medical Valley, Anastrozol Mylan, Anastrozol Orifarm, Anastrozol Pensa, Anastrozol Sandoz, Anastrozole 2care4, Anastrozole Accord, Anastrozole Bluefish, Anastrozole MDS, Anastrozole TEVA, Arimidex, Arimidex®

ATC kod: L02BG03

Substanser: anastrozol

Bedömning

Anastrozol skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är det inte sannolikt att någon påverkan på fostret skall kunna ske. Risken för fosterskada är förmodligen så pass låg att det inte finns något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten

Bakgrund

Anastrozol är en enzymhämmare som minskar produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor och som används vid bröstcancer efter menopaus. Anastrozol kan även tänkas användas vid provrörsbefruktning. Inget är känt om en eventuell inverkan på fostret om exponering sker.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.