Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antacida

Klassificering: 1

Preparat: E-Z-GAS II, Gastrosan, Link®, Link® jordgubb, Mablet, Novalucol®, Novaluzid®, Pepcid Duo, Rennie®, Samarin, Samarin Antacid Mint, Samarin Persikacitron

ATC kod: A02, A02AA04, A02AD01, A02AH, A02BA53, V08

Substanser: alumin. hydrox. dried gel. usp, aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, aluminiumoxid, hydratiserad, aluminiumoxidhydrat (iph), destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalciumkarbonat, kalciumkarbonat (95 gah), kalciumkarbonat (95% a hd ultra 250), kalciumkarbonat (e 170), magnesiumhydroxid, magnesiumkarbonat, natriumvätekarbonat

Bedömning

Antacida kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Antacida har sedan länge ansetts vara helt riskfritt att använda under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 5701 barn vars mödrar angivit användning av antacida i tidig graviditet. Antalet barn med missbildning var som väntat inte ökat, 116 barn (2,0%) mot 118 förväntat. Det fanns inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad. Antacida i kombination med famotidin hade använts av 38 av kvinnorna – ett barn hade en missbildningsdiagnos: en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.