Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antazolin

Klassificering: 1

Preparat: Antasten®-Privin®, Antistina-Privin

ATC kod: S01GA51

Substanser: antazolin, antazolinsulfat

Bedömning

Ögondroppar med antazolin, eventuellt i kombination med nafazolin, kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Antazolin är ett antihistaminpreparat som finns i ögondroppar, ofta tillsammans med nafazolin. Någon väsentlig systemisk absorption och risk för fosterskada kan inte rimligen finnas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 153 barn vars mödrar rapporterat användning av antazolin i kombination med nafazolin under tidig graviditet. Av dessa barn hade fem någon missbildningsdiagnos (3 förväntade), vilket är en i stort sett normal missbildningsfrekvens.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter