Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antilymfocyt immunglobulin

Klassificering: 2

Preparat: Grafalon, Thymoglobuline

ATC kod: L04AA04

Substanser: anti-human T-lymfocytimmunglobulin, kanin, anti-tymocytimmunglobulin, från kanin, immunglobulin, kanin

Bedömning

Om stark indikation finns för användning av anti-T-lymfocytglobulin under graviditet, bör sådan behandling kunna genomföras. Om exponering skett i tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Immunglobulin mot humana lymfocyter eller tymocyter produceras i häst eller kanin. Användningen är vid akuta avstötningar efter transplantation men också profylaktisk för att förhindra rejektion. Inga erfarenheter finns av användning under graviditet. Det är osannolikt att antikropparna kan orsaka en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter