Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antitrombin (heparin cofaktor)

Klassificering: 1

Preparat: Antithrombin III Baxalta, Atenativ®, ATryn®

ATC kod: B01AB02

Substanser: antitrombin alfa, antitrombin III

Bedömning

Antitrombin kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Antitrombin är ett högmolekylärt protein som används vid antitrombinbrist. Eftersom det är en kroppsegen substans, som används som substitution vid brist, kan det inte rimligen leda till fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn, vars mödrar fått antitrombin – inget barn hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.