Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apomorfin

Klassificering: 2

Preparat: Apo-go Pen, APO-go PEN, APO-go Pumpfill, Apomorfin PharmSwed, Dacepton, Dacepton®

ATC kod: G04BE07, N04BC07

Substanser: apomorfin, apomorfinhydrokloridhemihydrat

Bedömning

Om indikation för användning av apomorfin föreligger skall inte graviditet innebära ett hinder. Om exponering skett i tidig graviditet finns ingen orsak att av detta skäl diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Apomorfin är en dopaminantagonist som används vid plötsligt insättande off-symtom i sent skede av parkinsonbehandling och oftast ges i enstaka doser. Erfarenheten av användning under graviditet är obetydlig. Apomorfin används också vid erektil dysfunktion.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med exponering för apomorfin uppgiven (för parkinsonism) – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.