Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apraklonidin

Klassificering: 1

Preparat: Iopidine

ATC kod: S01EA03

Substanser: apraklonidin, apraklonidinhydroklorid

Bedömning

Apraklonidin som ögondroppar kan användas under graviditet utan risk för fosterskada.

Bakgrund

Apraklonidin i ögondroppar används vid glaukom men viss absorption sker. Den närbesläktade substansen klonidin anses sakna fosterskadande effekt. Det är inte sannolikt att någon fosterskadande effekt kan uppstå genom att ögondroppar med apraklonidin används. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering uppgiven. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-09-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter