Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aprotinin

Klassificering: 2

Preparat: Aprotinin 10,000 KIU/ml Injection BP, Trasylol, Trasylol®

ATC kod: B02AB01

Substanser: aprotinin, aprotinin, bovint, aprotinin, bovint, syntetiskt

Bedömning

Tillfällig användning av aprotinin under graviditet har troligen ingen fosterskadande effekt. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Aprotinin är en fibrinolyshämmare som ges parenteralt i fibrinolyssituationer. Inga epidemiologiska studier över användning av aprotinin finns publicerade och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.