Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Arseniktrioxid

Klassificering: 3

Preparat: Phenasen, TRISENOX

ATC kod: L01XX27

Substanser: arseniktrioxid

Bedömning

Arseniktrioxid ska om möjligt inte användas under graviditet. Erfarenhet saknas av behandling till gravida kvinnor. I djurfösök samt vid kronisk exponering via den omgivande miljön har arsenik visats påverka fosterutvecklingen negativt. Om arseniktrioxid har använts under tidig graviditet ska kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Arseniktrioxid har indikationen akut promyeloisk leukemi och tros verka genom att orsaka skador på DNA i leukemicellerna [1]. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med arseniktrioxid även om några fallrapporter finns av kvinnor som fött friska barn efter behandling under graviditeten [2]. Studier av kvinnor som utsatts för arsenik i den omgivande miljön under lång tid, tyder på att exponeringen ökar risken för spontan abort, dödföddhet och låg födelsevikt [3,4].

I djurstudier har arsenik ökat risken för fosterdöd och missbildningar, framför allt i höga doser. Arseniksubstanser kan också ha mutagena effekter. Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (upp till cirka 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör en risk kunna finnas för en kromosomavvikelse hos fostret. Vidare fosterdiagnostik kan övervägas i de fallen.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns. Både kvinnor i fertil ålder och män ska använda en säker preventivmetod under och en tid efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. TRISENOX 2005-10-28. Tillgänglig från: goo.gl/4pr96x
  2. Breccia M, Molica M, Efficace F, Minotti C, Latagliata R, Foà R et al. Pregnancy in acute promyelocytic leukaemia after front-line therapy with arsenic trioxide and all-trans retinoic acid. Br J Haematol. 2014;167:428-30. PubMed
  3. Shih YH, Islam T, Hore SK, Sarwar G, Shahriar MH, Yunus M et al. Associations between prenatal arsenic exposure with adverse pregnancy outcome and child mortality. Environ Res. 2017;158:456-461. PubMed
  4. Milton AH, Hussain S, Akter S, Rahman M, Mouly TA, Mitchell K. A Review of the Effects of Chronic Arsenic Exposure on Adverse Pregnancy Outcomes.Int J Environ Res Public Health. 2017 May 23;14(6). pii: E556. doi: 10.3390/ijerph14060556. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter