Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artemeter

Klassificering: 2

Preparat: Riamet®

ATC kod: P01BF01

Substanser: artemeter

Bedömning

Artmeter bör undvikas under tidig graviditet, om det finns fullgoda alternativ för behandling av malaria. Substansen har orsakat fosterskador i djurförsök men detta har inte setts i studier hos människa. Ifall artmeter bedöms vara den bästa behandlingen, får rädsla för fosterskador inte hindra användning. En eventuell individuell riskökning är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet. Under andra och tredje trimestern kan artmeter användas.

Bakgrund

Artemeter används vid behandling av malaria, bland annat i ett kombinationspreparat med substansen lumefantrin. Malaria under graviditet är ett allvarligt tillstånd och rädsla för fosterskador får inte hindra behandling med artemeter om denna bedöms vara den mest effektiva.

Det finns en del studier av behandling med artemisin under graviditet, särskilt när det gäller andra halvan av graviditeten [1-9]. Studierna tyder inte på ökad risk för fostret. Undersökningarna är dock små och flera är inte främst utformade för att studera fosterpåverkan, utan för att analysera effekten av malariabehandling. I djurförsök har artemisin orsakat fosterskador. Inför beslut om malariabehandling bör infektionsspecialist konsulteras, då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Inför beslut om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för artemeter – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-02-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. McGready R, Lee SJ, Wiladphaingern J, Ashley EA, Rijken MJ, Boel M et al. Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study. Lancet Infect Dis. 2012;12:388-96. PubMed
  2. Mosha D, Mazuguni F, Mrema S, Sevene E, Abdulla S, Genton B. Safety of artemether-lumefantrine exposure in first trimester of pregnancy: an observational cohort. Malar J. 2014;13:197. PubMed
  3. Manyando C, Njunju EM, Virtanen M, Hamed K, Gomes M, Van Geertruyden JP. Exposure to artemether-lumefantrine (Coartem) in first trimester pregnancy in an observational study in Zambia. Malar J. 2015;14:77. PubMed
  4. Dellicour S, Desai M, Aol G, Oneko M, Ouma P, Bigogo G et al. Risks of miscarriage and inadvertent exposure to artemisinin derivatives in the first trimester of pregnancy: a prospective cohort study in western Kenya. Malar J. 2015;14:461. PubMed
  5. Poespoprodjo JR, Fobia W, Kenangalem E, Lampah DA, Sugiarto P, Tjitra E et al. Dihydroartemisinin-piperaquine treatment of multidrug resistant falciparum and vivax malaria in pregnancy. PLoS One. 2014;9:e84976. PubMed
  6. Manyando C, Mkandawire R, Puma L, Sinkala M, Mpabalwani E, Njunju E et al. Safety of artemether-lumefantrine in pregnant women with malaria: results of a prospective cohort study in Zambia. Malar J. 2010;9:249. PubMed
  7. Rulisa S, Kaligirwa N, Agaba S, Karema C, Mens PF, de Vries PJ. Pharmacovigilance of artemether-lumefantrine in pregnant women followed until delivery in Rwanda. Malar J. 2012;11:225. PubMed
  8. Piola P, Nabasumba C, Turyakira E, Dhorda M, Lindegardh N, Nyehangane D et al. Efficacy and safety of artemether-lumefantrine compared with quinine in pregnant women with uncomplicated Plasmodium falciparum malaria: an open-label, randomised, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2010;10:762-9. PubMed
  9. Burger RJ, van Eijk AM, Bussink M, Hill J, Ter Kuile FO. Artemisinin-Based Combination Therapy Versus Quinine or Other Combinations for Treatment of Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in the Second and Third Trimester of Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2016;3:ofv170. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter